Bán nhà sẽ bị đánh thuế trong vòng 1 năm sau khi mua

Bán nhà sẽ bị đánh thuế trong vòng 1 năm sau khi mua

UBND Tp.HCM đã phê duyệt đề án Phát triển thị trường BĐS giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025 và tầm nhìn đến 2030 vào cuối năm 2017. Cụ thể, đề án phân tíchvà đánh giá được những thế mạnh, hạn chế và nguyên nhân khắc phục.

Theo đề án Phát triển này, thị trường bất động sản còn có nhiều điều minh bạch dẫn đến điểm tiêu cực đầu tư cơ hội. Tức là, thay vì việc mua nhà để ở hay cho thuê như trước đây, các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội mua nhà, đất không nhằm mục tiêu chân chính, chủ yếu để chuyển nhượng lấy lãi khi chưa có chế tài nộp thuế sau tài sản hay thu nhập gia tăng phù hợp. Có một vài thời điểm, giao dịch trên thị trường bất động sản chiếm đa từ những nhà đầu tư này. Do vậy, giá căn hộ, nhà đất cũng tăng cao và việc tiếp cận nhà ở của người có thu nhập thấp, trung bình hoặc người cần tìm nơi ở thực sự khó khăn.

Từ điểm tiêu cực này, UBND Tp.HCM đã đề xuất dự án lên Chính phủ quy định và thuế suất giao dịch BĐS giúp người dân có động lực khai báo đúng giá trị sản phẩm giao dịch làm tăng nguồn thu từ thị trường nhà đất. Mục đích cuối cùng giúp thị trường BĐS phát triển minh bạch, rõ ràng và lành mạnh.

Ngoài ra, trong đề án phát triển lĩnh vực BĐS Lần này, cơ thuế hàng năm đối với BĐS và nguồn thu từ giá trị tăng thêm của đất ở và BĐS dựa vào việc đầu tư, cả tạo hay chỉnh trang khu đô thị cũng được đề xuất. Đề xuất Chính phủ ban hành giải pháp về thuế tạo sự ổn định thị trường và công bắp cho người dân. Thực hiện theo chủ trương áp dụng thuế suất cao với người sở hữu bất động sản thứ hai trở lên và việc thu thuế diễn ra sau giao dịch trong vòng 1 năm. Bên cạnh đó, áp dụng thu thuế giá trị tăng thêm, thuế tài sản đối với sản phẩm bất động sản thứ hai.

Đề án kiến nghị Quốc hội và Chính phủ phát hành trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, các tổ chức tín dụng, huy động vốn từ NH hay các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước mắt, Chính phủ áp dụng thí điểm ở số công cụ tài chính mới: Quỹ tín thác BĐS – REITS, Quỹ tiết kiệm nhà ở với mục đích nhằm đa dạng dòng tài chính vào thị trường BĐS.

Ngoài ra, UBND Tp.HCM cũng đề xuất áp dụng cách tính tiền dùng đất bằng thuế suất ổn định hơn cách tính tiền tại thời điểm hiện tại. Ví dụ khoảng 10 – 15% bảng giá đất và có xây dựng hành lang pháp lý cho những công cụ tài chính mới trên thị trường BĐS.