Chung cư 3 năm tới giá bán sẽ tăng 5-7% mỗi năm

Bà Regina Lim, Giám đốc bộ phận thị trường vốn của Công ty tư vấn bất động sản JLL nhận định, niềm tin nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng đã giúp khôi phục sự quan tâm đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (BĐS) từ năm 2013.