Cần lắm những tiện ích cho chung cư giá rẻ

Bất động sản chung cư giá rẻ – Nhà thu nhập thấp đang phát triển quá nóng, chưa đáp ứng hạ tầng, nhiều nơi còn tập trung nhiều chung cư cao tầng một chỗ, có những tòa xây sát nhau, khoảng cách không đảm bảo về an toàn tầm nhìn cũng như là mỹ quan đô thị