Tranh chấp chung cư và bài học cần rút ra.

Hiện nay những vụ tranh chấp chung cư ngày càng nhiều và có chiều hướng tăng cao từ mức độ đến quy mô so với trước, vậy người mua chung cư cần rút ra bài học gì sau những vụ việc này? Tình trạng tranh chấp chung cư diễn ra ngày càng nhiều đặc biệt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP, Hồ Chí Minh khi mà số lượng chung cư mọc lên như nấm nhưng chất lượng thì không đi đôi với số lượng do chủ đầu tư chạy theo lợi nhuận mà quên đi quyền lợi của người mua nhà. Nhưng hiện nay lỗi không chỉ do chủ đầu tư mà nhiều trường hợp là