Được mua nhà ở xã hội sau khi trả nhà công vụ

Đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, theo như Luật Nhà ở 2014, các trường hợp đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn sẽ được thuê nhà ở công vụ thuộc diện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Theo như luật nhà ở 2014 thì để có thể thuê nhà hoặc mua nhà thì đối tượng cần phải thỏa mãn một số điều kiện sau: Chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Chưa có nhà thuộc sở hữu của mình. Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức