Tin tức bất động sản 2016 sẽ ra sao?

Ông Bùi Xuân Hiền, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhà Phương Nam Việt Nam cho rằng: “Năm 2015, thị trường bất động sản (BĐS) tập trung chủ yếu vào nhu cầu mua nhà để ở của người dân còn năm 2016 sẽ là thời điểm cho các nhu cầu mua cho thuê và đầu tư các thương vụ M&A tăng cao”. – Thưa ông, ông nhận định như thế nào về thị trường BĐS năm 2015 vừa qua?