Tư vấn vay vốn khách hàng doanh nghiệp, cá nhân

Tư vấn vay vốn ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, khách hàng sửa chữa nhà cửa, khách hàng mua bất động sản, chung cư giá rẻ, nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội, vay mua ôtô ,..


Để được tư vấn vay vốn Ngân hàng cần biết những hồ sơ trình tự thủ tục vay
– Vay xây, sửa nhà
– Vay mua chung cư, mua ô tô
– Vay đầu tư tài sản cố định : mua máy móc thiết bị
– Vay nhập nguyên vật liệu, nhâp hàng kinh doanh.
– Vay bổ sung vốn đầu tư, kinh doanh…
– Vay trả lương cho cán bộ công nhân viên.
– Vay làm mục đích riêng không muốn công khai (cầm đồ, trả nợ….)

ho-so-vay-von-ngan-hang
Lãi xuất theo quy định của từng ngân hàng tại từng thời điểm vay vốn.
Hồ sơ vay vốn Khách hàng cần chuẩn bị gốm :
A. Khách hàng Doanh nghiệp :
1. Hồ sơ pháp lý:
– Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
– Điều lệ công ty
– Quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng (nếu có)
– Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người đại diện công ty đứng ra vay vốn.(photo)
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
2. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp (it nhất 02 năm gần đấy).
– Công ty Tư Vấn Việt lập cho khách hàng nếu công ty khách hàng mới thành lập 01 năm.
– Hợp đồng mua hàng, bán hàng…
– Hợp đồng sử dụng lao động (nếu có)
3. Phương án vay vốn : (công ty Tư Vấn Việt lập cho khách hàng)
– Phương án kinh doanh hiệu quả đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng
– Kế hoạch trả nợ Ngân hàng
4. Tài sản đảm bảo tiền vay:
– Bất động sản: Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất.
– Ôto, Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hoá: Hoá đơn, Hợp đồng mua bán
– Các chứng từ có giá : giấy chứng nhận góp vốn, cổ phiếu, trái phiếu…
B. Khách hàng Cá nhân, Hộ Kinh doanh :
1. Hồ sơ pháp lý:
– Giấy phép kinh doanh/ Giấy đăng ký kinh doanh (01 photo)
– Sổ hộ khẩu gia đình (01 photo)
– Giấy CMND của người đứng ra vay vốn (01 photo)
2. Báo cáo thu nhập cá nhân, Hộ kinh doanh
– Hợp đồng lao động của it nhất 1 thành viên trong sổ Hộ khẩu.
– Sổ sách bán hàng của Hộ kinh doanh : sổ nhập hàng, bán hàng, sổ công nợ….(nếu có)
3. Phương án vay vốn : (công ty Tư Vấn Việt lập cho khách hàng)
– Phương án kinh doanh hiệu quả đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng
– Kế hoạch trả nợ Ngân hàng: số tiền vay, thời hạn vay…
4. Tài sản đảm bảo tiền vay:
– Bất động sản: Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất.
– Ôto, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hoá: Hoá đơn, Hợp đồng mua bán máy máy móc thiết bị…
– Các chứng từ có giá: giấy chứng nhận góp vốn, cổ phiếu, trái phiếu…

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.